Serviciul Român de Informații este în căutarea viitorilor ofițeri de informații.

Ce facem?

SRI are ca misiune asigurarea securității naționale a româniei, într-o lume deloc predictibilă. Acționăm discret și eficient pentru a menține comunitatea în siguranță.

Activitatea noastră presupune culegerea și analiza informațiilor care indică riscuri, vulnerabilități sau amenințări pentru securitatea națională. Ulterior, datele obținute, sunt transmise beneficiarilor legali din stat. Pe baza informărilor, aceștia pot adopta decizii, de multe ori cu impact major pentru comunitate.Ofițerii operativi și ofițerii analiști sunt cei care asigură misiunea de bază a instituției.

Cum lucrăm?

Ofițerii operativi sunt conectați la realitățile sociale prin persoane care oferă informații relevante pentru securitatea națională. Aceasta este cea mai complexă parte a activității SRI, pentru că presupune abilități bune de comunicare, înțelegere, psihologie și tact.

Ofițerul analist evaluează informațiile din perspectiva relevanței lor, sesizează schimbări și tendințe în manifestarea amenințărilor, schițează scenarii de evoluție și intervenție, evidențiază implicații și indică eventuale variante de acțiune în raport cu fiecare scenariu prognozat. Este un proces complex de rafinare, care implică în egală măsură inteligența, gândirea critică și creativitatea, dar și o foarte bună cunoaștere a domeniului analizat.

Cum puteți deveni ofițer operativ sau ofițer analist?

Studenții din anii terminali, masteranzii sau absolvenții de studii universitare pot opta pentru o carieră de ofițer operativ sau ofițer analist printr-un program de formare la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul. Candidații declarați admiși în urma examenului de admitere sunt chemați în activitate ca ofițeri la data începerii programului de formare (curs de master profesional cu începere la 01.10.2024 sau curs postuniversitar de educație permanentă cu începere la 01.01.2025; cele două programe sunt similare ca structură și curriculum, cursul postuniversitar adresându-se, în principal, persoanelor deja absolvente de studii de masterat).

Când se deschide selecția?

Perioada de selecție este deschisă. Pentru a participa la concursurile de admitere la programele de formare menționate (organizate în luna septembrie pentru master și luna decembrie pentru cursul postuniversitar), candidații trebuie să parcurgă în prealabil procesul de selecție.

Ce presupune selecția?

Selecția este un proces complex care presupune interviuri, evaluări psihologice, lingvistice, profesionale sau aptitudinale, examinări medicale și verificări de securitate.

Pentru mai multe informații vă invităm să consultați Ghidul Candidatului.

Cum aplic?

Persoanele interesate pot transmite un CV la adresa hr@sri.ro