Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

SESIUNEA I

ADMITERE ANTICIPATĂ

LICENȚĂ

FEBRUARIE – IULIE 2023

Concurs pe baza mediilor din clasele IX – XI

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

LOCURI SUBVENTIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!INGINERIA MATERIALELOR

40 locuri BUGET (fără taxă)

                                 

INGINERIE ECONOMICĂ

 25 locuri BUGET (fără taxă)

INGINERIA MEDICALA

25 locuri BUGET (fără taxă)

INGINERIA MEDIULUI

 25 locuri BUGET (fără taxă)

 

Domenii de specializare (Ingineri zi – 4 ani):

 • DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

40 locuri BUGET (fără taxă)

 • Ingineria materialelor metalice – SPECIALIZARE NOUĂ

   

 • Ingineria elaborarii materialelor metalice

 • Ingineria procesării materialelor metalice

 • Ştiinţa materialelor

 • DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

25 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

 • DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

25 loculocuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Inginerie medicală

 • DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

 25 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Ingineria și protecția mediului în industrie

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale;

 • Burse la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (programe Erasmus +);

 • Consiliere și oferte de locuri de muncă;

 • Cazare în căminul facultății (P21 din Regie);

 • Participare la contracte de cercetare științifică și sesiuni științifice studențești;

 • Excursii de studii;

 • Stagii de practică;

 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];

 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive;

 • Posibilitatea continuării studiilor prin 7 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (3 ani).

 

REGULAMENT ADMITERE

CALENDAR CONCURS 

În cadrul Sesiunii I – Admitere anticipată există 3 faze cu desfășurare succesivă – Înscriere, Admitere preliminară, Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat, după cum urmează:

Începe la 01 februarie 2023, odată cu deschiderea aplicației on-line pentru înscriere și se va termina în data de 22 iunie 2023, ora 16:00.

 • Faza II – Admitere preliminară

Rezultatele intermediare obținute în urma evaluării dosarelor de concurs și ordonării candidaților în funcție de media generală de concurs vor fi afișate în data de 27 iunie 2023, ora 16:00. Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro . Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 28 iunie 2023, ora 16:00. Rezultatele finale privind pre-admiterea vor fi publicate la data de 29 iunie 2023, ora 16:00.

 • Faza III – Validare, confirmare, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat

Începe în data de 10 iulie 2023, ora 08:00 și se încheie în data de 12 iulie 2023, ora 16:00. Validarea și înmatricularea implică, pentru fiecare candidat, completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate și depunerea acestora la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017).

ATENȚIE! Pentru a deveni studenți, candidații care au fost declarați pre-admiși trebuie să obțină diploma de Bacalaureat și să se înmatriculeze între 10 și 12 iulie 2023, orele 8:00 – 16:00 la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017)!!!!!!

Probe de concurs

Evaluarea performanțelor candidaților și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se face pe baza rezultatelor obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat (mediile claselor IX – XI, după caz).

Proba P1 – Mediile de la disciplina Matematică (40 %);

Proba P2 – Mediile/media de la disciplinele Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie anorganica sau Chimie organică sau Biologie sau Procesarea computerizată a imaginii sau Geografie (40 %);

Proba P3 – Mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (10 %),

 • Criterii suplimentare (vezi Regulament admitere – Anexa III) (10 %).

Notele NC1 și respectiv NC2 obținute la probele P1 și respectiv P2  participă la calculul Mediei notelor de concurs (MC) prin mediere aritmetică, calculată cu două zecimale (prin trunchiere):

 

𝑀𝐶 = (𝑁𝐶1 + 𝑁𝐶2) / 2

 

Media generală, MG, se determină cu relația:

 

𝑀𝐺 = (4 𝑀𝐶 + 𝑁𝐵) / 5

 

unde NB reprezintă nota pentru proba P3. MG se calculează cu două zecimale (prin trunchiere).

 

După Sesiunea I – Admitere anticipată, va urma Sesiunea a II-a Admitere. Detaliile le regăsiți consultând Regulament admitere (link cu Regulament admitere de pe site-ul upb.ro)

 

 

Acte necesare pentru inscrierea candidaţilor la secretariatul facultatii SIM

Odată cu înscrierea directă, la secretariatul facultății (mai exact la comisia locală de admitere a facultății), pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate parțial prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere și prin furnizarea unor documente originale deținute de candidat). Această variantă de înscriere are drept beneficii, asistența directă oferită de personalul din comisia locală de admitere, precum și faptul că la finalizarea înscrierii, dosarul este validat. Dezavantajul acestei variante de înscriere constă în necesitatea deplasării la sediul facultății și existența unor posibili timpi de așteptare.

Pentru candidații care au susținut și promovat examenul de Bacalaureat în anul 2022, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

01 Certificatul de naștere al candidatului în original;

02 Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii în original;

03 3 fotografii (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color);

04 Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă în original;

05 Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă;

06 Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie;

07 Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs în original.

Acte necesare pentru inscrierea candidaţilor on-line

Odată cu înscrierea on-line, pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere on-line și prin furnizarea unor documente în format electronic (copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat).

Atenție! Originalele acestor documente vor fi necesare, pentru validarea dosarului de admitere, în cadrul Fazei III, la înscrierea în anul I și la înmatriculare. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate pentru validare atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarații false.

Pentru candidații care au susținut și promovat examenul de Bacalaureat în anul 2023, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

01 Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

02 Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

03 1 fotografie (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

04 Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

05 Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

06 Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.

07 Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.

08 Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Dacă documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere (Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor), astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
 • prin transfer bancar (detalii privind acest mod de plată urmează a fi oferite după data de 01 februarie 2023)

Documentele solicitate pentru scutirea plății taxei de înscriere sunt, după caz:
– adeverință de angajat în sistemul de învățământ a unuia dintre părinți, eliberată de unitatea de învățământ la care acesta este angajat;

– adeverințe de la centrele de plasament sau casele de copii, în cazul candidaților care provin de la un centru de plasament sau de la o casă de copii;

– certificatul de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte;
– certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani de ambii părinți;
– dovada că este copil al eroilor martiri sau al răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989;
– dovada că este copil al unui salariat din Universitatea POLITEHNICA din București;
– cerere către Decanul facultății la care candidatul se înscrie la concurs (facultatea de bază), pentru scutirea de plată a taxei de înscriere însoțită de acte doveditoare care să ateste o situație materială precară, în special pentru candidații proveniți din mediul rural (cupoane de pensii din ultima lună ale părinților; adeverințe care
să ateste statutul de șomer al părinților; adeverințe de venit eliberate de primăria comunei în care locuiesc părinții etc.). 

Companii partenere – ANGAJATORI

În loc de concluzie…

 ..5 PAȘI SIMPLI PENTRU A DEVENI STUDENT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR

PASUL 1

În perioada 01 februarie – 22 iunie 2023 te înscrii on-line pe platforma https://admitere.pub.ro. Completezi câmpurile predefinite din aplicație și încarci în format PDF actele necesare pentru înscriere.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ÎNSCRIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 2

În data de 27 iunie 2023 se publică rezultatele intermediare pentru Sesiunea I, iar în data de 29 iunie 2023 rezultatele finale pentru Sesiunea I. Verifici că numele tău se află pe listele candidaților pre-admiși, accesând contul tău din platforma on-line https://admitere.pub.ro.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT PRE-ADMIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 3

În perioada 26-29 iunie 2023 participi la examenul de Bacalaureat, iar în data de 07 iulie 2023 verifici că ai promovat Bacalaureatul. Candidații care dețin diplomă de bacalaureat obținută în anii anteriori ignoră Pasul 3.

FELICITĂRI! AI PROMOVAT EXAMENUL DE BACALAUREAT!

PASUL 4

În perioada 10-12 iulie 2023, între orele 8:00 – 16:00, completezi dosarul de concurs cu documentele originale solicitate și le depui la secretariatul facultății pentru validare și înmatriculare. În data de 13 iulie 2023 numele tău se va afla pe lista candidaților admiși anticipat și înmatriculați în Sesiunea I.

FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ADMIS ȘI ÎNMATRICULAT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

PASUL 5

La sfârșitul lunii septembrie 2022, deoarece vacanța s-a terminat, vii la facultate să începi viața de student.

FELICITĂRI! EȘTI STUDENT AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!

Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

f – upb.sim