Universitatea Națională de Știință și Tehnologie

POLITEHNICA București

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

ATENȚIE!
Pentru a deveni studenți, CANDIDAȚII CARE AU FOST DECLARAȚI PRE-ADMIȘI ÎN CADRUL SESIUNII I ADMITERE ANTICIPATĂ trebuie să se înmatriculeze în perioada 15 – 17 iulie 2024, între orele 8:00 – 16:00 la secretariatul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor
(060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România, Tel: 021 4029624, 0214029566, Fax: 0213181017)!!!!!!
Înmatricularea se realizează personal sau prin procură notarială! Înmatricularea implică, pentru fiecare candidat, următorii pași:
1. Completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate – conform anexei V a Regulamentului de concurs și depunerea acestora la secretariat.

Dosarul fizic de admitere va conține următoarele documente:

* Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2024, dacă liceul nu a eliberat diploma până la data înmatriculării, în locul diplomei de Bacalaureat se admite, în original, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă în original este, și în acest caz, necesară.) – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);
* Certificatul de naștere al candidatului in original pentru confruntare cu copia de la dosar – (Nu rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);
* Act de identitate candidat  in original pentru confruntare cu copia de la dosar – (Nu rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);
* 3 fotografii color, pe hârtie fotografică (tip pașaport/CI, recente, identice, dimensiune 3×4 cm). –   (Rămân în dosarul candidatului înmatriculat);
* Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă  – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);
* Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat.   – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);
* Declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere.   – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);
* Adeverința medicală din care să rezulte că este apt medical. – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat);
* Dovada achitării taxei de înmatriculare. – Original (Rămâne în dosarul candidatului înmatriculat).

2. Candidatul cu dosarul de admitere completat și validat confirmă dorința de a ocupa locul obținut preliminar prin:

* Cererea de înscriere în anul I;
* Depunerea diplomei de Bacalaureat în original (Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2024, dacă liceul nu a eliberat diploma până la data înmatriculării, în locul diplomei de Bacalaureat se admite, în original, adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. Foaia matricolă în original este, și în acest caz, necesară);
* Plata on-line/la secretariat a taxei de înmatriculare în anul I.

3. Candidatul semnează contractul de studii și ESTE STUDENT LA SIM!! FELICITĂRI!!!

SESIUNEA a II-a

ADMITERE LICENŢĂ

IULIE 2024

LOCURI FARA TAXA !!!! 

Concurs de dosare pe baza MEDIILOR DIN CLASELE IX – XI si a mediei generale de Bacalaureat !!

ÎNSCRIERI ÎN PERIOADA 15 – 19 IULIE 2024

  FIZIC (la secretariatul facultății – 060042 Splaiul Independenţei 313, corp J,

sector 6, Bucureşti, Tel: 021 4029566, între orele 8 – 16)

sau

ONLINE (pe platforma on-line https://admitere.pub.ro)

 

– REZULTATE: 23 iulie 2024

– CONTESTATII: 23 – 24 iulie 2024

– REZULTATE FINALE ADMIȘI: 25 iulie 2024

– INMATRICULARE: 25 – 27 iulie 2024

– REZULTATE FINALE ADMISI SI INSCRISI: 28 iulie 2024

 

4 PAȘI SIMPLI PENTRU A DEVENI STUDENT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR

PASUL 1
 În perioada 15 – 19 iulie 2024 te înscrii la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, Tel: 021 4029566, între orele 8 – 16) sau on-line pe platforma https://admitere.pub.ro.
FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ÎNSCRIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!
PASUL 2
 În data de 23 iulie 2024 se publică rezultatele intermediare, iar în data de 25 iulie 2024 rezultatele finale pentru Sesiunea a II-a ADMITERE. Verifici că numele tău se află pe listele candidaților pre-admiși, accesând contul tău din platforma on-line https://admitere.pub.ro.
FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ADMIS LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!
PASUL 3
 În perioada 25-27 iulie 2024 completezi dosarul de concurs cu documentele originale solicitate și le depui la secretariatul facultății pentru validare și înmatriculare. În data de 28 iulie 2024 numele tău se va afla pe lista candidaților admiși și înmatriculați în Sesiunea a II-a ADMITERE.
FELICITĂRI! EȘTI CANDIDAT ADMIS ȘI ÎNMATRICULAT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!
PASUL 4
In data de 30 septembrie 2024, deoarece vacanța s-a terminat, vii la facultate să începi viața de student.
FELICITĂRI! EȘTI STUDENT AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR!
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

LOCURI SUBVENTIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!INGINERIA MATERIALELOR

30 locuri BUGET (fără taxă)

                                 

INGINERIE ECONOMICĂ

10 locuri BUGET (fără taxă)

INGINERIA MEDICALA

10 locuri BUGET (fără taxă)

INGINERIA MEDIULUI

10 locuri BUGET (fără taxă)

 

Domenii de specializare (Ingineri zi – 4 ani):

 • DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

30 locuri BUGET (fără taxă)

Specializări:

 • Ingineria materialelor metalice – NOU!!

 • Ingineria elaborarii materialelor metalice

 • Ingineria procesării materialelor

 • Ştiinţa materialelor

 • DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

10 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

 • DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

10 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Inginerie medicală

 • DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

10 locuri BUGET (fără taxă)

Specializare: Ingineria și protecția mediului în industrie

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:

 • Cazare în căminul facultății (P21 din Regie);
 • Burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse sociale;
 • Burse în la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (programe Erasmus +);
 • Consiliere și oferte de locuri de muncă;
 • Participare la contracte de cercetare științifică și sesiuni științifice studențești;
 • Excursii de studii;
 • Stagii de practică;
 • Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
 • Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive;
 • Posibilitatea continuării studiilor prin 11 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (4 ani).

REGULAMENT ADMITERE  

CALENDAR CONCURS

Această sesiune este adresată numai candidaților care au absolvit liceul și au promovat Examenul național de Bacalaureat.

Evaluarea performanțelor candidaților și ierarhizarea lor în vederea admiterii se face pe baza rezultatelor obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat (mediile claselor IX – XI, după caz) și a mediei generale obținută la Bacalaureat, după cum urmează:

 Proba P1 – Mediile/media de la disciplina Matematică sau Chimie Anorganică (40 %);

 Proba P2 – Mediile/media de la disciplinele Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie organică sau Biologie sau Procesarea computerizată a imaginii sau Geografie (40 %);

 Proba P3 – Media generală obținută de candidat la Bacalaureat (20 %),

 Notele NC1 și respectiv NC2 obținute la probele P1 și respectiv P2 participă la calculul Mediei notelor de concurs (MC) prin mediere aritmetică, calculată cu două zecimale (prin trunchiere):

 𝑀𝐶 = (𝑁𝐶1 + 𝑁𝐶2) / 2

 Media generală, MG, se determină cu relația:

 𝑀𝐺 = (4  𝑀𝐶 + 𝑁𝐵) / 5

 unde NB reprezintă nota pentru proba P3. MG se calculează cu două zecimale (prin trunchiere).

Acte necesare pentru înscrierea candidaților la secretariatul facultății SIM 

Odată cu înscrierea directă, la secretariatul facultății (mai exact la comisia locală de admitere a facultății), pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate parțial prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere și prin furnizarea unor documente originale deținute de candidat). Această variantă de înscriere are drept beneficii, asistența directă oferită de personalul din comisia locală de admitere, precum și faptul că la finalizarea înscrierii, dosarul este validat. Dezavantajul acestei variante de înscriere constă în necesitatea deplasării la sediul facultății și existența unor posibili timpi de așteptare.

Pentru candidații care au susținut și promovat examenul de Bacalaureat în anul 2024, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

01 Certificatul de naștere al candidatului în original;

02 Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii în original;

03 3 fotografii (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color);

04 Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă în original;

05 Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă;

06 Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie);

07 Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul POLITEHNICA București la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs în original.

Acte necesare pentru înscrierea candidaţilor on-line

Odată cu înscrierea on-line, pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Informațiile cuprinse în acest dosar sunt furnizate prin completarea unor câmpuri predefinite în aplicația de înscriere on-line și prin furnizarea unor documente în format electronic (copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat).

Atenție! Originalele acestor documente vor fi necesare, pentru validarea dosarului de admitere, în cadrul Fazei III, la înscrierea în anul I și la înmatriculare. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate pentru validare atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarații false.

Pentru candidații care au susținut și promovat examenul de Bacalaureat în anul 2024, precum și pentru absolvenții de liceu care au promovat Bacalaureatul în promoțiile anterioare, dar care nu au fost sau nu sunt studenți, componența dosarului de concurs cuprinde următoarele documentele:

01 Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

02 Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

03 1 fotografie (tip pașaport/CI, frontal, fundal neutru, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

04 Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro/.

05 Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă. Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.

06 Cererea de înscriere la concurs semnată de candidat în care să fie menționate, disciplinele de concurs, facultatea de bază, opțiunile candidatului privind triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi). Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii la concurs (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.

07 Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line.

08 Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul POLITEHNICA București la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Dacă documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este 125 lei. Aceasta se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază, la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;
 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din următoarele conturi:

– POLITEHNICA București

IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270

CUI 48467613, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau

– POLITEHNICA București

IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100

CUI 48467613, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD). 

ATENȚIE!

Pentru a deveni studenți, candidații care au fost declarați admiși în Sesiunea a II-a trebuie să se înmatriculeze în perioada 25 – 27 iulie 2024 la secretariatul facultății (060042 Splaiul Independenţei 313, corp J, sector 6, Bucureşti, România,

Tel: 021 4029624, 021 4029566, Fax: 021 3181017)!!!!!!

 Companii partenere – ANGAJATORI

 Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”

Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook-upb.sim