Secretar facultate

Gabriela Havarneanu – gabriela.havarneanu@upb.ro

Tel. 021 402 9586

Secretariat S.I.M. program vara 2023

Eliberare de Adeverinte de studii pentru absolventi
Acte necesare:
– cerere scrisa (model cerere)
– copie dupa diploma
– copie dupa foaia matricola / anexa la diploma
– copie C.I.
Absolventii care solicita eliberarea adeverintei de studii prin posta, sunt rugati sa completeze corect adresa (inclusiv codul postal).


Eliberare de Foaie Matricola
Acte necesare:
– cerere scrisa (model cerere)
– copie dupa diploma

Eliberare de Pograma analitica
Acte necesare:
– cerere scrisa (model cerere)
– copie dupa diploma
-copie dupa foaia matricola / anexa la diploma

Eliberare de duplicate dupa acte de studii
(1)
 Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adreseaza, în scris,conducerii institutiei:
– cerere scrisa;
– declaratie scrisa a titularului actului, autentificata la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare si împrejurarile în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat partial;
– copie legalizata a certificatului de nastere;
– doua fotografii -realizate recent, pe hârtie fotografica, color, format 3 x 4 cm -ale titularului actului;
– dovada publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv -în cazul unui act de studii pierdut sau actului de studii în cauza -daca acesta este deteriorat partial;
– dovada platii taxei pentru eliberarea duplicatului.

Depunerea la institutie a documentelor prevazute la alin. (1) se poate efectua de catre titularul actului de studii în cauza sau de împuternicitul acestuia.

(3) Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adreseaza Regiei Autonome „Monitorului Oficial”, anuntul urmând sa cuprinda urmatoarele date:
– denumirea actului de studii original;
– numele, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatalui (mamei), prenumele titularului;
– anul finalizarii studiilor în cauza; seria si numarul actului respectiv, numarul si data la care a fost înregistrat în registrul de evidenta a eliberarii actelor de studii;
– denumirea institutiei emitente.


CONFIRMARI DE ACTE

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti poate trimite la o adresa ceruta de Dumneavoastra copii confirmate dupa Diploma de inginer si anexa la diploma (foaia matricola), intr-un plic sigilat cu stampila Universitatii.

Deoarece originalele actelor mentionate mai sus sunt in posesia Dumneavoastra, avem nevoie de copii dupa aceste acte (aduse de cineva sau transmise prin fax la nr. 402.98.72). Aceste copii vor fi confirmate (in scris), semnate si stampilate.

Conform Deciziei Senatului Universitatii Politehnica din Bucuresti, Nr.150/23.06.2005, taxele pentru eliberarea, intr-un plic sigilat, a unei confirmari a datelor inscrise pe un act de studii  sunt urmatoarele:

  • (250 RON/copie platibili la casieria U.P.B.;
  • 90 USD/copie + 5 USD taxe postale platibili prin transfer bancar: BANCA COMERCIALA ROMANA, Agentia POLITEHNICA, Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, ROMANIA.

UPB Account number: RO62RNCB0077000506250006; COD SWIFT: RNCBROXXX