Director de Departament: Prof.dr.ing. Nicolae Constantin
– Sala: JB 213
– Tel: 021.402.9427
– E-mail:


Departamentul de Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice asigura studentilor o pregatire complexa in domeniul ingineriei economice si al ingineriei materialelor metalice.

Colectivul de cadre didactice este format din 12 profesori si 5 profesori consultanti, 7 conferentiari, 5 sefi de lucrari si asistenti care impreuna cu personalul didactic auxiliar contribuie la desfasurarea optima a procesului de invatamant.

Activitatea de invatamant se desfasoara prin cursuri, seminarii si laboratoare, preponderent pentru studentii anilor IV si V care vor finaliza studiile prin elaborarea unei lucrari de licenta. Cei mai buni absolventi pot accede la o pregatire superioara prin masterat si doctorat cu sau fara frecventa.

Domeniile de competenta ale personalului departamentului apartin unor sectoare din economia nationala, cum ar fi: materiale metalice conventionale – fonta, otel, metale grele, usoare, rare si pretioase – si in ultima vreme materiale metalice cu aplicatie in tehnica aerospatiala, nucleara si industria de autovehicole.

Aparitia in planul de invatamant a domeniului ingineriei economice in industria materialelor, va contribui la formarea unor specialisti care pe langa cunostintele din domeniul ingineriei materialelor, vor dobandi si o pregatire economica solida, care le va permite sa interpreteze fenomenele complexe ale economiei pietii.

Colectivul departamentului s-a preocupat continuu de imbunatatirea procesului de invatamant prin introducerea de cursuri si laboratoare noi care urmaresc directiile de dezvoltare ale economiei actuale. Metodele de predare s-au perfectionat prin utilizarea unor tehnici performante care conduc la o prezentare a informatiilor usor asimilabile de catre studenti.

Un exemplu de domeniu de permanenta actualitate si mare mobilitate il constituie modelarea matematica si conducerea complexa a materialelor tehnologice, concretizat prin infiintarea in cadrul catedrei a unui nou laborator de „Modelare, simulare si conducerea sistemelor de fabricatie metalurgice”.

De asemenea, departamentul dispune in domeniul ingineriei materialelor metalice de mai multe laboratoare printre care se remarca cateva complet noi, dotate cu instalatii si aparatura performanta, la nivelul anului 2002.

Din aceasta categorie fac parte laboratoarele de Calitatea produselor metalice, Materiale speciale si Modelarea solidificarii aliajelor feroase.

Pregatirea studentilor poate fi completata prin materialul bibliografic reprezentat de manuale, carti, indrumare de laborator si reviste de specialitate in limba romana si limbi straine, existent in biblioteca departamentului.

Activitatea didactica a personalului departamentului este completata de o activitate de cercetare stiintifica sustinuta pe baza de contracte cu Banca Mondiala, RELANSIN, granturi si societati comerciale. Se remarca si o colaborare internationala prin participarea la un contract COPERNICUS cu parteneri straini.

Rezultatele cercetarilor la care au participat si studenti au fost prezentate la o serie de congrese, mese rotunde nationale si internationale, fiind apreciata valoarea acestora.

Multe cadre didactice datorita unei activitati recunoscute pe plan intern si extern sunt membri ai unor societati de renume in domeniul ingineriei materialelor.