TUR VIRTUAL Laboratoare SIM

Departamentul STIINTA MATERIALELOR METALICE, METALURGIE FIZICA

– Stiinta Materialelor, JK 205, 207, 209, 210, 301-307;
– Elaborarea Aliajelor Speciale, JK 001-002;
– Tratamente Termice, JK 008;
– Laboratorul de incercari spectrochimice de emisie optica si fluorescenta de raze X – LISEOFRX (Acreditat RENAR), JK 104;
– 
Analize chimice spectrale si de Biocompatibilitate, JK 104;
– Laboratorul de Depuneri Ingineria Suprafetelor, JK 003 A;
– Nitrurare in Plasma si Ingineria Suprafetelor, JK 003 B;
– Teoria Structurala a Materialelor Metalice, JK 110;
– Microscopie Optica Calitativa si Cantitativa, JK 212 B;
– Microscopie Electronica ESEM, JK 010;
– Microscopie Electronica TEM, JK 005;
– Difractometrie cu Raze X, JK 006;
– Coroziune, JI 106;
– Proprietati Termofizice, JK 212 A;
– Biomateriale, JK 309;
– Procesarea Pulberilor, JI 008;
– Materiale Amorfe, JI 101.
– Informatica, JK 103;
– Laboratorul de Analize Ecologice si Metalurgice – L.A.E.M. (Acreditat RENAR), JI 208;
– Informatica Industriala, JK 119.

Departamentul INGINERIA SI MANAGEMENTUL OBTINERII MATERIALELOR METALICE

– Utilaj si Automatizari metalurgice, JB 006;
– Conducerea Proceselor Metalurgice prin Modelare si Simulare, JB 004;
– Structura si Proprietatile Mecanice ale Aliajelor Neferoase, JL 204, JL 207, JL 210;
– Elaborarea si Rafinarea Materialelor Metalice – RAV, JK 001;
– Elaborarea si Rafinarea Materialelor Metalice – CIV, JK 002;
– Pulberi Metalice si Materiale Compozite, JK 004;
– Mineralurgie, Pulberi Metalice si Prelucrare Deseuri, JL 006;
– Teoria Proceselor si Ingineria Obtinerii Aliajelor Feroase, JB 102;
– Elaborarea Fontei in Furnale si Procedee neconventionale de Obtinerii a Materialelor Feroase, JB 111;
– Procese Pirometalurgice, JL 105;
– Teoria Proceselor Metalurgice, JL 102;
– Procese Hidro-Electrometalurgice, JL 104;
– Cristalografie Mineralogie Fizica Cristalelor, JL 310;
– Valorificarea Deseurilor Metalurgice, JL 306.

Departamentul PROCESAREA MATERIALELOR METALICE SI ECOMETALURGIE

– Elaborarea si Turnarea Aliajelor;
– Solidificarea Aliajelor;
– Procese de Formare;
– Procedee Speciale de Formare si Turnare;
– Modelare si Optimizare in Procesarea Materialelor;
– Deformare Plastica/Mecanica Ruperii;
– Laminare/Trefilare/Tragere;
– Instrumentatie Virtuala;
– Laborator de analiza ape si soluri, JB 002c;
– Laborator pentru studiul proceselor de epurare, JB002c;
– Laborator de spectrometrie de UV-VIS si FTIR, JB 103;
– Laborator de cromatografie si electroforeza, JF 004;
– Laborator de testarea materialelor pentru aplicatii de mediu, JB 002c;
– Laborator de elaborare aliaje speciale, JG 005;
– Laborator de coroziune, JF 103;
– 
Laborator de control nedistructiv si incercari mecanice, JG 005;
– Laborator de microscopie electronica si microscopie optice, JF 003;
– Laborator de sinteza materialelor nanostructurate, JB 002c;
– Laborator de difractie de raze X, JB 107;
– Laborator de fluorescenta de raze X, JB107;
– Laborator de instalatii si echipamente termice, JB 002a.